Τι και αν οι θερμοκρασίες είναι ακραίες, οι Εύζωνες θα είναι πάντα εκεί

Uncategorized
Καθώς η αποστολή τους προβλέπει ότι θα πρέπει να βρίσκονται υπό όλες τις συνθήκες στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και το Προεδρικό Μέγαρο, οι Εύζωνες έπρεπε να προστατευτούν από το δριμύ ψύχος, που γίνεται εντονότερο σε συνθήκες ακινησίας όπως εκείνες των Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς.