Ίvtερvεt παvtoύ για όλouς touς σtραtιώtες σε όλα tα σtραtόπεδα αvαkoivωσε to ΓΕΣ

Την παροχή πρόσβασης στο Ίντερνετ σε όλα τα στρατόπεδα, «ακόμα και τα πιο απομακρυσμένα μας φυλάκια» ανακοίνωσε το πρωί του Σαββάτου το Γενικό Επιτελείο Στρατού- συνοδεύοντας την ανακοίνωση με βίντεο […]

Πoλutεxvεio 1974: Φαραvtoύρη, Kαλoγιάvvης kαι Ξuλoύρης tραγouδoύv μαζi με to πλήθoς

Η πρώτη επέτειος του Πολυτεχνείου έβγαλε χιλιάδες κόσμου στο δρόμο, που μετέτρεψε την Πατησίων και τους γύρω από το ίδρυμα χώρους σε λαοθάλασσα. Μπορεί οι εορταστικές εκδηλώσεις να μην έγιναν […]