Σokαρισtιkή η ειkόvα tωv Ελλήvωv σtραtιωtιkώv σto διkασtήριo tης Τouρkiας! (Bivtεo)

Απορρίφθηκε και το τρίτο αίτημα για αποφυλάκιση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, Άγγελου Μητρετώδη και Δημήτρη Κούκλατζη, οι οποίοι κρατούνται στις φυλακές της Αδριανούπολης από την 1η Μαρτίου.

Ραγάδες: Φuσιkή αvtιμεtώπιση kαι kρέμες για εμφαvή απotελέσμαtα

Οι ραγάδες αποτελούν ένα από τα πιο συνηθισμένα και ενοχλητικά δερματικά προβλήματα που απασχολούν τόσο τις γυναίκες, όσο και τους άνδρες. Μπορεί να δημιουργηθούν από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες, ωστόσο υπάρχει […]